Thông tin khóa thường huấn 2012

0

KHÓA THƯỜNG HUẤN HÈ 2012

Chiếu theo Hiến Pháp 2004 số 100 của Dòng Nữ Đa Minh Việt Nam, thực hiện qui chế đào tạo theo tinh thần chỉ nam 2003 số 205- 207, Ủy Ban Đào Tạo đã cộng tác với Ủy Ban Học Vụ Dòng Đa Minh Tam Hiệp tổ chức các lớp học thường huấn hè 2012.

Theo thông lệ hàng năm, sau khi kết thúc các đại lễ trong Mùa Thánh Hiến là chị em thuộc các nhóm thường huấn từ các cộng đoàn lại khăn gói lên đường trở về Tu Viện Trung Ương để tham dự tuần học hỏi. Như đã thông báo trong bản tin quí III năm 2012, thời gian thường huấn sẽ kéo dài từ 9- 15/8 với thời lượng 5 tiết học mỗi ngày. Chương trình thường huấn năm nay được chia làm 2 diễn đàn. Vì thế, chị em được tự do chọn lựa: Tông Huấn VERBUM DOMINI do Thầy Gioan Phạm Hùng Sơn, SJ phụ trách hoặc kỹ năng sống do Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP hướng dẫn.

Trong ngày đầu tiên của khóa học, 63 học tham gia diễn đàn 1 được học hỏi về hồi tâm cầu nguyện và được trải nghiệm những cảm giác tuyệt vời của phút hồi tâm. 42 thành viên lớp kỹ năng sống được hướng dẫn tìm hiểu về kỹ năng trình bày một bài thuyết trình và được thực tập trong các tình huống cụ thể để xử lý những câu hỏi đặc biệt trong các tình huống. Tuy tuổi tác của học viên chênh lệch nhau khá lớn nhưng tất cả đều có chung nhiệt huyết tông đồ, chung quyết tâm học hỏi cho tốt để sống tốt và phục vụ tốt nên tất cả đều tuân thủ nội qui lớp học cách nghiêm túc, tích cực. Các giảng viên đánh giá cao về tinh thần và ý thức học tập của từng chị em.

Hy vọng tuần thường huấn sẽ thành công mĩ mãn và đem lại lợi ích thiết thực cho tất cả các học viên.

Ban Truyền Thông

Comments are closed.