Vị Thánh kính ngày 24 tháng 8

0

Bartholomew, Tông đồ

Bartholomew sống vào thế kỷ thứ nhất và là một trong nhóm 12 Tông đồ của Đức Giêsu. (xc. Mt 10, 3; Mc 3,18; Lk 6,14; Cv1,13) Một số học giả cho rằng Ngài là Nathanael (Ga 1,45-51) có tương quan rất gần với Philip. Nếu đúng như thế, Philip là người đã đưa Bartholomew (Nathanael) người xứ Cana đến gặp Đức Giêsu và khám phá ra rằng Đức Giêsu là Đấng Mêsia (Ga 1, 45-46) và Đức Giêsu cũng thừa nhận ông là người Israel chân chính. Người ta cho rằng Nathanael rao giảng Tin mừng ở Phrygia, Lycaonia, Mesopotamia, và Persia và chịu tử đạo tại Albanopolis ở Đại A-mê-ni-a.

Comments are closed.

phone-icon