Vị Thánh kính ngày 9 tháng 8

0

Teresa Benedicta Thánh giá, Tử đạo

Teresa Benedicta Thánh giá (sinh 1891-tử 1942), tên thật là Edith Stein, là một người Do thái giáo gia nhập Kitô giáo đã bị thả hơi độc cho tới khi chết trong trại tập trung Đức Quốc xã thời Đệ Nhị thế chiến. Năm 1999, Đức Cố Thánh Cha John Paul II đã chọn Chị làm Thánh Bổn mạng hai của các nước Châu Âu cùng với thánh Bridget Sweeden và Catherine of Siena. Ngài sinh ra ở Breslau (sau đó là Đức, hiện nay là Wroclaw, Ba lan. Cha mẹ Ngài là người Do thái. Khi còn trẻ, thánh nhân tuyên bố Chị là vô thần. Tự thuật của Thánh Teresa Avila đã để lại một tầm ảnh hưởng lớn trên Chị. Chị lãnh phép Thanh tẩy ngày 1 tháng 1 năm 1922. Khi Hitler cầm quyền ở Đức thì cũng chính là lúc Chị gia nhập Dòng Carmelite và lấy tên là Teresa Benedicta Thánh giá.

Phong trào bài trừ Do thái ở Đức lên cao, Chị đã rời Cologne lên đường đi sang Hà Lan. Ở đây, Chị đã viết tác phẩm chính mang tên “Am tường Thập giá”. Edith và em gái của Chị là Rosa cũng đã xin gia nhập Kitô giáo. Hai chị em bị bắt ngày 2 tháng 8 năm 1942.  Edith Stein bị hành hình ở Auschwitz ngày 9
tháng 8. Chị được phong thánh ở Rome ngày 12 tháng 10 năm 1998.

Comments are closed.

phone-icon