Lịch báo giảng năm học Giáo lý 2012 -2013

0

Lịch Báo Giảng Năm Học Giáo Lý 2012 -2013

Một tài liệu tham khảo cho Quí Vị đang chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học Giáo lý tại các Giáo xứ!

Thực hiện: Maria Bích Mai OP

LICH BAO GIANG 2012 -2013

Comments are closed.