Vị Thánh kính ngày 10 tháng 9

0

NICHOLAS TOLENTINO, Linh mục

Nicholas Tolentino (sinh 1245- tử 1305) là một linh mục Dòng Augustino và là Vị thánh Bổn mạng của các thủy thủ. Ngài sinh ra tại Ancona ở Ý và gia nhập Dòng thánh Augustino trước ngày sinh nhật lần thứ 18. Ngài đã nổi tiếng về việc chữa bệnh từ trước khi làm linh mục. Người ta nhận ra Ngài là một vị giảng thuyết hùng hồn, một cha giải tội dịu dàng, và một người mục vụ dấn thân cho người đau bệnh, hấp hối, người nghèo và mại dâm. Ngay sau khi Ngài qua đời vào ngày 10 tháng 9 năm 1305, người ta đã thành lập ngay một ủy ban để thâu thập thông tin, chứng từ để xúc tiến việc phong thánh cho Ngài. Ba mươi phép lạ nhãn tiền được trình báo đã được chứng nhận. Nicholas cũng là Vị thánh Bổn mạng của các em bé sơ sinh, các bà mẹ, muôn thú và các linh hồn trong luyện ngục.   

Comments are closed.