Cám ơn

0
Con hết lòng cảm tạ tình thương Chúa
Đã cho con có mặt ở trên đời
Lại cho con làm con của Chúa Trời
Mẹ con chọn cho con một Thánh nữ
Làm bổn mạng là Têrêxa nhỏ
Kính: tháng mười ngày mồng một hằng năm
Nên hôm nay con đã được chúc mừng
 
Niềm vui đó em vô cùng xúc động
Em hết lòng cám ơn Bề trên Tổng
Xin cám ơn quý chị ở trong Ban
Và cám ơn tất cả quý Bề trên
Quý chị giáo và gia đình Tu viện
 
Xin chị Thánh kéo ơn trời mầu nhiệm
Mưa hoa hồng trên quý chị, quý em
 
Cầu cho em đầy nghị lực dai bền
Để yêu Chúa và thi hành sứ vụ
Em ước mơ được nên như Thánh nữ
Luôn đơn sơ phó thác cả cuộc đời
Để cho dù muôn gian khó bủa vây
Mãi tín thác nơi tình Chúa xót thương.


Sr. Têrêsa Mai Thị Ngượi, OP

Comments are closed.