Lễ Kính ngày 2 tháng 10

0

Thiên Thần Bản mệnh

Theo truyền thống, nhiều người Công giáo, một số người không Công giáo và Do thái trước thời Đức Giêsu tin rằng thiên thần bản mệnh là những vị thánh thiêng chở che bênh đỡ chúng ta khỏi những ám hại thể lý cũng như tâm linh. Niềm tin này có một số nền tảng dựa trên Tân ước (Mt18,10; Cv 12, 15) và Giáo lý Công giáo thừa nhận sự hiện diện và chức năng của các vị (GLHTCG 336). Tuy nhiên, Giáo Hội không bao giờ định nghĩa một điều gì về các vị này. Các thiên thần bản mệnh nguồn gốc thường được nhớ tới là Tổng lãnh Thiên thần Micae nhưng cho tới nay, ngày lễ kính các vị thiên thần bản mệnh được mừng vào một ngày lễ riêng, và khởi đầu ở Bồ Đào Nha năm 1513; sau này, ngày lễ này được mừng cách phổ quát hơn trong Giáo hội dưới thời Đức Giáo Hoàng Clementê X năm 1670.    

Comments are closed.