Lục bát Mân Côi

0

Nhiệm mầu thay Chuỗi Mân Côi

Lời kinh giản dị, tuyệt vời biết bao!

Hồn con bừng SÁNG thương yêu

Ngày đêm VUI sướng ngọt ngào đức tin

Sớm khuya MỪNG rỡ an bình

Đau THƯƠNG dẫu có chông chênh bước đời

Đồng hành với Mẹ nên đời an tâm

Hằng ngày lần Chuỗi Mân Côi

Noi gương Mẹ sống “xin vâng”

Vuông tròn Thánh Ý, Chúa nâng bước đời

Xin thương con nhé, Mẹ ơi!

Cho con níu Áo Mẹ hoài đời con.

Viễn Dzu Tử

Lễ Đức Mẹ Mân Côi, 7-10-2012

Comments are closed.