Mẹ – Người Nữ Thánh Thể

0
Mẹ – Người Nữ Thánh Thể,
Chiêm niệm và say yêu,
Đức hạnh trọn đôi điều,
Nơi cuộc đời trần thế.
 
Mẹ – Người Nữ Thánh Thể,
Lặng thầm mái nhà xưa,
Yêu Chúa kể sao vừa,
Lòng trinh trong đoan thệ.
 
Mẹ – Người Nữ Thánh Thể,
Đẹp tựa vầng trăng thanh,
Khát khao sống trọn lành,
Hiến dâng Ngài của lễ.
 
Mẹ – Người Nữ Thánh Thể,
Thương nhân loại tội tình,
Khổ lụy kiếp phù sinh,
Dâng con làm hy tế.
 
Mẹ – Người Nữ Thánh Thể,
Đời con mãi cậy trông,
Mẹ – Mẹ có biết không?
Nỗi vui – buồn thấm lệ.
Mẹ – Người Nữ Thánh Thể,
Xin trợ giúp đời con,
Một lòng mến sắt son,
Cho vuông tròn thánh ý.

 Agnès Thanh Mai (Tập Sinh)

                       AS Số 185


Comments are closed.