Tháng Mân Côi

0
Tháng Mười là tháng Mân Côi,
Nhắc con luôn nhớ những lời Mẹ khuyên.
Siêng năng lần hạt cần chuyên,
Cải thiện đời sống trở nên tốt lành.
Chúng con xin Mẹ đồng hành,
Và cho thế giới đấu tranh tương tàn.
Mẹ ơi, xin Mẹ dẹp tan,
Ba thù xác thịt thế gian tội tình.
Con nguyện sám hối hy sinh,
Tôn sùng Thánh Mẫu, hết tình vị tha.
Xin Lời Chúa mãi nở hoa,
Mọi người nên thánh như Cha trên trời.
Mẹ Mân Côi cứu giúp đời,
Thoát vòng tội lỗi về nơi thanh nhàn.
Đời này có Mẹ : bình an,
Đời sau cùng Mẹ hợp hoan vĩnh hằng. 

Sr. Madalena Mến. OP

Comments are closed.