Vị Thánh kính ngày 13 tháng 10

0

Edward the Confessor, Vua

Edward the Confessor (sinh 1003 – 1066) làm Vua nước Anh từ năm 1042 – 1066 – là Vị Vua cuối cùng thời Anglo – Saxon và là Vị Sáng lập Đan viện Westminster. Là quý tử của Đức Vua Ethelred II và Emma, Edward được thụ giáo ở Ely, sau đó ở Normandy. Những lưu ký về chính trị của Đức Vua Edward là một vấn đề được tranh cãi trong cộng đoàn; nhưng một điều không phủ nhận được là Ngài rất nhạy cảm với nhiều vấn đề, quảng đại với người nghèo và nổi tiếng về tầm nhìn và chữa lành. Ngài có mối tương quan làm việc khép kín với giáo triều. Ngài bổ nhiệm các linh mục triều, đôi lúc ở hải ngoại, vào trong tòa giám mục; do đó, Ngài làm giảm thiểu đi tính hầu như độc quyền của giám mục đan viện. Trong cuộc hành hương Rome, Ngài có hứa trao tặng của hồi môn cho Westminster Abbey nếu cơ đồ của gia đình Ngài được khôi phục. Sau này, Đức Giáo Hoàng đã giải ước điều này cho Ngài với điều kiện Ngài giành một tu viện thánh hiến cho thánh Phêrô. Edward đã chọn tu viện ở Thorney ở phía tây London đó là Westminster Abbey. Đức Vua Edward băng hà ngày 5 tháng 1 năm 1066.      

Comments are closed.