Vị Thánh kính ngày 24 tháng 10

0

Anthony Claret

Anthony Claret là Đấng Sáng lập Dòng Nam Tử Truyền giáo Trái Tim Vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ (Missionary Sons of Immaculate Heart of Mary), còn gọi là Dòng Clara. Antonio Juan Claret or Clara sinh tại Sallent thuộc miền Bắc Tây Ban Nha năm 1807, thụ phong linh mục năm 1835, sang Rome làm việc truyền giáo, và trở thành một tập sinh thuộc Dòng Tên. Do sức khỏe không cho phép, Ngài lui về Tây Ban Nha. Tại đây, Ngài giúp tĩnh tâm linh thao, làm công việc truyền giáo và tham gia các công tác mục vụ khác ở Catalonia. Trong thời gian này, Ngài đã thành lập Dòng Nam Tử Truyền giáo Trái Tim Vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ. Năm 1850, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục giáo phận Santiago ở Cuba. Đây là một giáo phận đã trống ngôi trong 14 năm. Cũng tại nơi đây, Ngài gặp phải nhiều sự chống đối từ nhóm phi Công giáo đầy quyền lực, thậm chí Ngài suýt bị ám sát. Sau bảy năm giành trọn cuộc đời cho các công việc mục vụ khác nhau, Ngài xin từ chức năm 1857 và lui về lại Tây Ban Nha để làm Cha linh hướng cho Nữ hoàng Isbella II. Ngài qua đời ngày 24 tháng 10 năm 1870 và được phong thánh năm 1950.

Comments are closed.