Vị Thánh kính ngày 6 tháng 10

0

Bruno, Linh mục

Bruno (sinh 1032 – tử 1101) là Đấng Sáng lập Dòng Carthusian. Ngài sinh tại Cologne và thụ phong linh mục năm 1055. Ngài được bổ nhiệm làm thuyết trình viên văn phạm và thần học tại trường công giáo danh tiếng ở Reims. Ngài giữ phận vụ này trong hơn 18 năm. Sau một thời gian, Ngài từ giã hết các nghiệp vụ tại nhiều văn phòng làm việc của Ngài,  và nghỉ hưu với một số bạn đồng hành tại Đan viện Molesmes. Nơi đây, Ngài đặt đời mình dưới sự hướng dẫn của Cha Viện trưởng Robert, Vị sáng lập Dòng Cisterians (Xitô).  Ngài cùng với 6 người bạn đồng hành sống trong một cái chòi đơn nghèo tách biệt khỏi đan viện, nhưng Cha Bruno vẫn cảm thấy sự cô tịch của họ vẫn chưa nghiêm khắc đủ. Họ đã đệ đơn lên Đức Giám mục Hugh, giáo phận Grenoble cho phép họ thiết lập đan viện ở Giáo phận của Ngài. Đức Cha Hugh đã trao tặng họ một mảnh đất rừng bên đồi núi xa xăm được gọi là Cartusia hay La Chartreuse. Năm 1085, Cha và các bạn đồng hành đã xây cất  một ngôi nguyện đường nhỏ. Đây là khởi đầu cho việc thành lập Dòng Carthusian và ngôi nhà mẹ tại La Grande Chartreuse. Lối sống đan tu của họ tựu trung vào khó nghèo, cô tịch và khổ hạnh được gợi hứng từ các Tổ phụ Sa mạc ở Ai cập và Palestine hơn là Tu luật Biển đức. Đời sống thường nhật của họ bao gồm việc cầu nguyện, đọc sách và lao động tay chân. Cha Bruno lập một ngôi nhà thứ hai ở La Torre, Calabria và Ngài qua đời tại đây ngày 6 tháng 10 năm 1101. Ngài chưa được chính thức phong thánh nhưng Đức Cố Giáo Hoàng Leo X tuyên bố đơn giản Ngài là Vị thánh vào năm 1514. Phụng vụ Công giáo mừng lễ kính Ngài.  

Comments are closed.