Gánh đời con

0

GÁNH ĐỜI CON

(Mt 11, 28-30)


Cuộc sống con người nhiều thử thách,
Long đong lận đận suốt đêm ngày,
Đeo theo gánh nặng như cái ách,
Hãy mau tìm đến Chúa hôm nay.
Trao vào tay Chúa gánh nặng nề,
Vất vả, đau buồn kéo lê thê,
Xin đổi cho con mang ách Chúa,
Bởi ách đời con quá nhiêu khê.
Con còn một ách đang đè nặng,
Đó là gánh tội ở nơi con,
Nếu như cuộc sống không cố gắng,
Gánh nặng trên vai mãi vẫn còn.
Ách Chúa êm ái, gánh nhẹ nhàng,
Đến trao gánh nặng để Ngài mang,
Ngài cho con nghỉ ngơi bồi dưỡng,
Bởi Chúa tình thương rất dịu dàng.
          Hãy học nơi Chúa đức khiêm nhường,
          Bao nhiêu khó nhọc với tai ương,
          Hãy xin với Đấng đầy nhân hậu,
          Ngài xóa tan đi nỗi đoạn trường.
Lạy Chúa khiêm nhường và hiền hậu,
Con trao tay Chúa gánh đời con,
Bởi trái tim con Ngài hiểu thấu,
Con quyết hiến dâng dẫu hao mòn.
                
Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.