Lời mời gọi

0

Tôi hồi tưởng thời gian
Lúc Chúa Giêsu nói : “Hãy đến!”
với những người trong Phúc Âm
Tôi tưởng tượng rằng
Lời đó nói với tôi hôm nay
và tôi đáp lại.

Khi hai môn đệ của Gioan
hỏi Chúa Giêsu cho biết nơi Ngài sống,
Chúa nói: “Hãy đến và xem.”
Tôi kể với Ngài về những điều tôi đã thấy
từ ngày Ngài mới gọi mời tôi ở với Ngài,
Những  điều Ngài chỉ dạy tôi.
Rồi tôi nhớ lại lời của Philippê:
“Xin tỏ cho chúng con thấy Cha
Đó là tất cả những gì chúng con cần”.
Còn gì nữa tôi vẫn ước mong Ngài tỏ cho tôi?

Chúa Giêsu đã nói với môn đệ của Ngài:
“Hãy đến theo Thầy”
Tôi tự hỏi đi theo Ngài tôi đã được những gì qua năm tháng ?
Lời  mời gọi khác “Hãy đến”.
Chúa Giêsu nói với những người đánh cá bên bờ hồ:
“Hãy đến và tôi sẽ làm cho các bạn
thành những kẻ lưới người như lưới cá”.
Tôi tưởng nhớ cảm hứng
mà đôi khi tôi đem đến cho người khác.
Tôi tưởng nhớ đến những người mà lòng tốt
hay tài năng của họ
tôi đã rút tỉa được nhờ tình yêu của tôi.
Tôi tưởng nhớ những lần tôi đem niềm tin
vào nơi sợ hãi
đem an vui vào nơi đau khổ
đem tình yêu thay thế lãnh đạm
đem bình an kiềm chế bạo lực.
Tôi tưởng nhớ những người miệt mài
trong những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày
cho tới khi, vì tôi họ nghe tiếng gọi
tới điều cao cả hơn.
Và tôi nghỉ ngơi trong âm vang lời Ngài,
“Hãy đến và tôi sẽ làm cho các bạn
thành những kẻ lưới người như lưới cá”

“Hãy đến với tôi, tất cả những ai mệt mỏi rã rời
và tôi sẽ cho các bạn nghỉ ngơi”.
Một lời mời gọi để tôi tìm kiếm nghỉ ngơi trong Ngài!
Những lời nào xuất hiện cho môi tôi
khi tôi nghe Ngài nói những lời này với tôi?

Và sau nữa, “Bất cứ ai đang khát
hãy đến cùng tôi mà uống”.
Người ta giải khát nơi Chúa Giêsu Kitô thế nào?

 Sr. Linh Quang chuyển ngữ
Theo Anthony de Mello, Well Spring, trang 88-89 

Comments are closed.