Những dòng tự cảm

0

 NHỮNG DÒNG TỰ CẢM

Thì thầm
Trước dòng Thoại Giang
Trước mây, trước gió, trước làn trời cao.
Trước con sóng nhỏ rì rào
Trước mùa nước nổi, trước ao sen hồng.
 
Trước hoàng hôn, trước bình minh.
Trước trăng mờ tỏ,
trước mình – tình tôi
Cũng chỉ có một mình thôi
Mưa đơn, gió kép xa xôi dặm trường.
Biết còn nhiều – ít vấn vương
Biết ai nên chỗ tựa nương muôn đời?!
Biết tình nào như tình Người.
 
Dẫu đi trong mưa dầm, nắng lửa
Cũng cho tôi vơi bớt muộn phiền.
Nên tôi rong ruổi kiếm tìm
Như tìm hạt ngọc Lam Điền, Thiểm Tây.
Và đây,
Là từng trang Tin Mừng rộng mở
Mong gặp Người như phúc đẳng hà sa
Tôi tìm Người
trong từng ngữ âm nhỏ nhất
Để biết,
Âm tố, âm tiết nào…
Dấu chỉ của yêu thương;
Thanh bổng – trầm nào…
Cho tôi lòng can đảm!
             Để bước lên ký ước giao thề
     LỜI VĨNH THỆ.
Để đón nhận,
         Một tình yêu vĩnh cửu
Một tình yêu miên trường
Giữa dòng đời
Còn mịt mờ khói sương.


Sr. Têrêsa Như Hà

 

Comments are closed.