Tài liệu huấn luyện Tông đồ Đội trưởng – Bài 2

0

ÐỨC TÍNH VÀ VAI TRÒ NGƯỜI ÐỘI TRƯỞNG

I. VAI TRÒ NGƯỜI ÐỘI TRƯỞNG & ÐỘI PHÓ  

A. Ðội Trưởng Là Ai?  

Ðội Trưởng là người có tư cách, óc thủ lãnh, tinh thần trách nhiệm; là người có ít nhiều đức tính tốt và khả năng đặc biệt để hướng dẫn kẻ khác.

Ðội Trưởng được chọn lựa và huấn luyện riêng trước khi được trao trách nhiệm trông coi một đội.  

B. Ðội Phó Là Ai?  

Ðội Phó là người cũng có những khả năng như Ðội Trưởng và sẵn lòng giúp đỡ để làm cho đội tiến. Ðội Phó là người thân cận nhất của Ðội Trưởng.  

Ðội Phó còn là cây cầu giữa Ðội Trưởng và Ðội Viên.

Vì Ðội Trưởng không thể làm tất cả mọi việc nên cần có Ðội Phó giúp. Ðội Phó cũng được huấn luyện như Ðội Trưởng, vì sẽ thay Ðội trưởng điều khiển đội khi Ðội Trưởng vắng mặt.  

Trong việc huấn luyện Ðội Viên, thường Ðội Trưởng lo cho các Ðội Viên đã tuyên hứa hay khá. Ðội Phó lo cho các Ðội Viên mới hay còn kém.  

II. NHỮNG ÐỨC TÍNH CỦA NGƯỜI ÐỘI TRƯỞNG  

1. Khoẻ Mạnh  

2. Bình Tĩnh  

3. Hăng Hái  

4. Vui Vẻ  

5. Quảng Ðại  

6. Vươn Lên  

7. Học Hỏi, Tìm Hiểu  

8. Thắng Không Kiêu, Bại Không Nản  

9. Gương Sáng  

10. Cầu Nguyện, Hy Sinh  

III. NHỮNG NGUYÊN TẮC THÀNH CÔNG CỦA ÐỘI TRƯỞNG  

A. Là Người Dẫn Đầu: không để mặc ai muốn làm gì thì làm.  

B. Là Anh, Chị, Bạn: Luôn sẵn sàng hướng dẫn Ðội viên.  

C. Có lòng chung và nêu cao uy tín đội: Người đội trưởng phải biết giữ kỷ luật, tránh làm điều xấu mang tiếng cho mình và cho đội của mình.  

D. Thân mật với đội viên, cộng tác với Trưởng: Ðội phải như là một gia đình trong đó mọi người thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, kính trọng nhau và cộng tác với nhau.

E. Hiểu người và biết trao trách nhiệm: Không làm hết mọi việc nhưng dành cái khó hơn cho mình.

F. Công bằng và thực tâm : Khi mọi người chia sẻ công việc đồng đều thì sẽ dễ dàng làm việc; và khi có thực tâm thì mọi người sẽ tôn trọng nhau và sẽ giúp nhau thăng tiến.  

G. Có tổ chức và có lòng tin : Muốn thành công cần phải chuẩn bị mọi việc, nghiên cứu kỹ càng, rồi tìm giải pháp thực hiện.

Chia công tác rõ ràng, tin tưởng rồi tất cả cùng quyết chí thực hiện.  

H. Gây bầu khí vui vẻ : Khi mọi người vui vẻ thì các công việc được thực hiện nhanh chóng.  

Trích từ Tài liệu Huấn luyện của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

Comments are closed.

phone-icon