Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa nhật 7 Thường niên A

0

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

23/02 /2014

Chủ đề : “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” 

I/ NHẬP : Đi theo vết chân Chúa Giêsu, đã có nhiều vị thánh sẵn sàng tha thứ cho những kẻ thù của mình và còn cầu nguyện cho họ. Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng tại pháp trường nhắn nhủ con trai rằng : “Con ơi hãy tha thứ, đừng tìm báo thù kẻ tố giác cha nhé. Và dặn dò thân hữu: Hãy tha thứ các bạn ơi. Hãy tha thứ vì chính tôi đã tha thứ”. Hãy tha thứ vì chính Chúa đã tha thứ, phải là một lời mời gọi cho chúng ta trong Thánh lễ Chúa nhật hôm nay.

II. GIẢNG : Xin tải file PPT hỗ trợ tại đây

Kể lại câu chuyện về thánh Maria Goretty. Trước khi nhắm mắt lìa đời, cô bé đã nói với cha giải tội : “Con sẵn sàng để tha thứ cho anh Alexander, và mong anh ấy cũng được lên thiên đàng”. Bài học của Maria Goretty là lời mời gọi cho mỗi chúng ta nếu muốn nên thánh, muốn được gọi là con của Cha trên trời.

Hình 1 : Ông Môisen và đám đông dân chúng trên núi Sinai

* Qua Môisen, Thiên Chúa muốn dạy dân Ngài điều gì ?

T. Các ngươi phải nên thánh vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi là Đấng Thánh.

* Thế nào là nên thánh theo ý của Thiên Chúa ?

T.      – Không để lòng thù ghét anh em.    – Răn bảo kẻ có lỗi.

          – Không được trả thù.                    – Yêu người đồng loại với mình.

* Phải yêu người anh em thế nào ?

– Phải yêu người đồng loại như chính mình.

Hình 2 : Chúa Giêsu, Môisen mới trên núi bát phúc.

* Chúa Giêsu – Môisen mới đến dậy ta những gì?

T. Mỗi chúng ta không chỉ nên thánh mà còn phải nên hoàn thiện như Cha ở trên trời là Đấng hoàn thiện.

* Thế nào là hoàn thiện như Cha trên trời ?

T. – Tiêu cực : Điều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì cũng đừng làm cho anh em.

   – Tích cực : Vượt lên trên công bình nhân loại : Mắt đền mắt, răng đền răng ; yêu kẻ yêu mình, ghét kẻ ghét mình để thực hiện theo công lý của tình thương : đó là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình.

Hình 3 : Chúa Giêsu trên thập giá giữa hai tên trộm cướp.

* Chúa Giêsu đã cầu nguyện gì trên thập giá ?

T. “Lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”.

* Chúa Giêsu đã thể hiện sự tha thứ cho ai trước tiên?

T. Cho người trộm bên hữu khi nói : “Hôm nay ngươi sẽ được ở trên thiên đàng với Ta”.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 :  Các thánh tử đạo Việt Nam nơi pháp trường.

* Ai đã sống theo lời dậy yêu thương của Chúa Giêsu?

T. Các thánh, đặc biệt là các thánh tử đạo Việt Nam.

* Là con cháu, chúng ta sẽ bắt chước các Ngài thế nào ?

T. – Không gây gỗ, cãi vã với bạn bè chung quanh.

    – Biết can ngăn và hòa giải giữa các bạn bè với nhau.

    – Sẵn sàng tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình.

    – Cầu nguyện cho họ cũng biết sống theo lời Chúa dạy.

* Thực hành như lời Chúa dạy, chúng ta sẽ được gì?

T. Nên con người hoàn thiện và được ở với Cha trong Nước Trời.

Châm ngôn sống : “Ai có lòng hòa thuận ấy là phúc thật vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.” .

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : Yêu thương và tha thứ

Lạy Cha xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Hãy yêu thương và tha thứ, như Chúa dạy và đã làm gương.

 Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.