Suy niệm với Mẹ Maria – ngày 13.02

0

Thứ Năm, ngày 13/02/2014 

Mc 7, 24-30

Bà liền sấp mình dưới chân Chúa Giêsu” (Mc 7,25)

Như Mẹ: Nhờ đức tin của người mẹ mà người con được khỏi bệnh. Đây là một tấm gương cho người Kitô hữu chúng ta trong việc phụng thờ Thiên Chúa. Tin tưởng và phó thác đời mình trong tay Chúa, Chúa sẽ dẫn chúng ta đến bến bờ hạnh phúc và bình an vĩnh cửu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết rằng, đời sống đức tin của chúng con có liên quan đến phần rỗi của người khác. Xin ban thêm sức mạnh cùng lòng yêu mến để chúng con có thể làm tông đồ bằng đức tin qua những việc lành phúc đức, những hy sinh hãm mình nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ thật có phúc vì đã tin, xin Mẹ hướng dẫn đời sống đức tin của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.