Suy niệm với Mẹ – Ngày 05.02

0

Thứ Tư 05/02/2014 

Lễ nhớ Thánh Agatha 

Mc 6,1-6

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng
thì cũng chỉ là ở quê hương mình” (Mc 6,4)

Như Mẹ: Những người đồng hương của Chúa Giêsu đã không thể nhận ra Người là Đấng Cứu Thế, chỉ vì họ quá tin vào những gì họ biết về Người theo kiểu thế gian. Lòng tin chai đá của họ cũng là một bài học lớn để chúng ta nhìn lại lòng tin của mình vào Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, hình ảnh của những người làng Nadarét xưa kia cũng chính là hình ảnh của chúng con ngày hôm nay: Quá cứng lòng tin, chúng con đòi hỏi Chúa phải làm theo ý chúng con hơn là vâng theo ý Chúa. Xin cho chúng con khao khát rước Chúa hằng ngày với tâm hồn yêu mến Chúa hơn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn vững tin vào Chúa mà không đòi hỏi một dấu lạ, điềm thiêng nào.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.