Suy niệm với Mẹ – Ngày 06.02

0

Thứ Năm 06/02/2014

Th. Phaolô Miki, tử đạo

Mc 6,7-13

“Chúa Giêsu bắt đầu
sai các tông đồ đi rao giảng” (Mc 6,7)

Như Mẹ: Khi sai các môn đệ lên đường thực thi sứ vụ rao giảng của mình, Chúa Giêsu đã truyền cho các ông không được mang theo gì cả, từ những thứ xem ra rất cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày: Bao bị, tiền bạc hay giày dép… Người muốn các ông lên đường với một điều duy nhất: đặt trọn niềm tin và lòng tín thác vào Chúa, những việc khác để Chúa lo liệu cho.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa cũng mời gọi mỗi Kitô hữu chúng con lên đường thực thi sứ vụ tông đồ của mình cũng chỉ với niềm tín thác duy nhất vào Chúa. Chúa mời gọi chúng con từ bỏ tất cả để vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con từ bỏ những gì không xứng đáng với ơn gọi của mình để chu toàn tốt sứ vụ mà Chúa đã trao.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.