Suy niệm với Mẹ – Ngày 19 .02

0

Thứ Tư 19/02/2014 

Mc 8,22-26

“Anh thấy tỏ tường mọi sự ” (Mc 8,25)

Như Mẹ: Lòng thương xót của Thiên Chúa đã đem lại ánh sáng cho anh mù. Chúa Giêsu đã dẫn anh đến với ánh sáng của niềm tin vào tình thương Thiên Chúa. Qua đó Chúa cũng nhắc nhở chúng ta muốn có được hạnh phúc và sự sống đời đời thì chúng ta cũng phải chạy đến với ánh sáng. Ánh sáng đích thực và mang lại sự sống, đó chính là Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, mỗi người chúng con nhiều lúc đi lạc bước trong đêm tối mịt mù, đó là những lúc chúng con đánh mất niềm tin vào Chúa. Xin cho chúng con biết từ bỏ bóng tối là lòng ích kỉ, tham lam để đến cùng ánh sáng là tình yêu thương tha thứ, đó là chính Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dẫn chúng con đến cùng Chúa Giêsu và luôn biết lắng nghe cùng thực hành những lời Người dạy.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.