Suy niệm với Mẹ – Ngày 22.02

0

Thứ Bảy 22/02/2014

LẬP TÔNG TOÀ PHÊRÔ

Mc 9, 2-13

“Chúa Giêsu biến đổi hình dạng trước mặt các ông” (Mc 9,2)

Như Mẹ: Theo Chúa Giêsu, các môn đệ luôn mong chờ một ngày sẽ được vinh quang và vương quyền theo kiểu thế gian. Nhưng Người lại muốn cho các ông được nếm cảm hồng phúc vinh hiển của Nước Trời, qua việc Người biến đổi hình dạng trước khi các ông chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa. Lòng tin của các ông còn quá yếu kém để nhìn ra hồng ân này.

Với Mẹ: Lạy Chúa, với lòng đam mê danh lợi và địa vị, chúng con muốn Chúa làm vua của chúng con: Một vị vua đầy quyền phép và hùng mạnh. Xin cho chúng con muốn, biết và tin rằng Chúa là vua của tình yêu và lòng thương xót.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn soi sáng để chúng con nhận ra hình ảnh đích thực của Chúa nơi chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Comments are closed.