Suy niệm với Mẹ – Ngày 28.02

0

Thứ Sáu 28/02/2014 

Mc 10,1-12


“Khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã dựng nên
con người có nam, có nữ” (Mc 10,6)

Như Mẹ: Trong muôn loài được dựng nên, loài người là thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương nhiều nhất. Người đã cho họ mang lấy chính hình ảnh và sự thiêng liêng của Người. Người đã không để họ cô đơn một mình nhưng ban cho họ có nam, có nữ: Để nâng đỡ nhau, cùng nhau duy trì và phát triển hồng ân của Chúa qua sự liên kết bền vững trong tình yêu hôn nhân.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trong xã hội ngày nay, sự bất bình đẳng giữa nam và nữ, tình trạng li dị,… ngày càng phổ biến, chúng con đã dần quên đi mối dây liên kết thiêng liêng mà Chúa đã ấn định. Xin cho những người trẻ hôm nay hiểu biết và tôn trọng các giá trị hôn nhân gia đình.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn kiên vững sống theo lời Chúa dạy.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.