Suy niệm với Mẹ – Ngày 01.03

0

Thứ Bảy 01/03/2014

Mc 10,13-16

Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ
thì sẽ không được vào” (Mc 10,15)

Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng này, Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết được tiêu chuẩn để được vào Nước Trời là phải có tâm hồn đơn sơ, chân thành và thánh thiện như trẻ thơ. Và Người cũng mời gọi chúng ta nỗ lực sống tinh thần trẻ thơ trong thế giới đầy cám dỗ và thử thách này, với niềm tin và hy vọng trong ân sủng Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tâm hồn trẻ thơ thì luôn khiêm tốn và bình an, không thù hằn ghen ghét, chỉ một niềm tín thác vào Chúa như con thơ  nương tựa vào cha mẹ mình vậy. Xin cho chúng con sống được tinh thần trẻ thơ như vậy, sống tín thác hoàn toàn vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ nhắc nhở để chúng con luôn biết chạy đến cùng Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.