Suy niệm với Mẹ, ngày 08.5

0

Thứ Năm 08/05/2014

Ga 6, 44-51

“Tôi là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này
sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51)

Như Mẹ: Sự sống là một ân ban của Chúa. Chúng ta có nhớ đến ân ban này mỗi ngày để cảm tạ Chúa không? Mỗi khi tham dự thánh lễ, nhất là được rước Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta có ý thức đây là thứ lương thực quí giá và duy nhất để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta?

Với Mẹ: Lạy Chúa, mỗi lần đến với bí tích Thánh Thể, là mỗi lần con được đón nhận chính Chúa vào lòng. Con biết con không xứng đáng, nhưng Chúa lại chấp nhận đến với con. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con, và xin Chúa mặc cho con sự sống mới. Xin giúp con biết cảm tạ Chúa luôn, vì chính Chúa đã thương ban cho con biết bao hồng ân cao cả.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con luôn nói và hành động trong thánh ý Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.