Chân phước Ma-nê (Manes)

0

Ngày 18 tháng 8

CHÂN PHƯỚC MA-NÊ (MANES)

Linh mục, bào huynh của Thánh phụ Đa Minh

(lễ nhớ tự do)

Tiểu sử

 Thánh Đa Minh có hai người anh đó là tu sĩ An-tôn và tu sĩ Ma-nê. Tu sĩ An-tôn là “cha tuyên úy cho một viện dưỡng lão” và người “đã hiến dâng cả cuộc đời làm việc bác ái để phục vụ cho những người nghèo khổ.” Tu sĩ Ma-nê có tên tục là Ma-mét, đây là tên của một vị tử đạo ở phương Đông và rất được người Tây Ban Nha sùng kính. Sử gia Giê-ra Phơ-ra-xê cho biết: “Chân phước Ma-nê là một nhà chiêm niệm thánh thiện, đã dành trọn cả cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa trong nội thất tu viện”

Ngay từ khi thành lập Dòng và có thể sớm hơn nữa, cha Ma-nê đã được thánh Đa Minh hướng dẫn. Năm 1217, thánh Đa Minh đã cử cha Ma-nê cùng với tu sĩ Mát-thêu Phơ-ran-xơ và 5 anh em khác đến Pa-ri để xây dựng tu viện thánh Gia-cô-bê. Mùa hè năm 1219, khi từ Tây Ban Nha đến Pa-ri, thánh Đa Minh đã cử cha Ma-nê xuống Ma-rít để điều hành một tu viện vừa mới được xây dựng cho các nữ tu. Ít lâu sau, thánh Đa Minh viết thư cho các nữ tu này; đây cũng là lá thư duy nhất còn được lưu giữ có nội dung như sau: “chúng ta được hưởng nhờ đức độ từ người anh rất thân mến của chúng ta, người đã chịu hiến mình vì tội lỗi để các chị đạt tới sự thánh thiện, người đã tổ chức và xếp đặt mọi điều hữu ích để các chị cư xử với nhau thánh thiện và đạo đức…”

Khi cha Đa Minh được phong thánh vào tháng 7 năm 1234, chân phước Ma-nê trở về Ca-lê-ru-ê-ga và sống những năm cuối đời tại đó. Bốn mươi năm sau, sử gia Cô-ri-ghê Xê-ra-tô là người đã từng sống tại một thung lũng gần Ca-lê-ru-ê-ga và quen thân với gia đình cha thánh đã viết về cha Ma-nê như sau: “Tu sĩ Ma-nê là một nhà giảng thuyết nhiệt tình, đức độ, lịch thiệp, khiêm nhường, vui tươi và giàu lòng nhân ái. Người qua đời tại một đan viện thánh Phê-rô thuộc dòng Xi-tô ở làng Gu-mi-en, tại đây, người được an táng như là một tu sĩ Xi-tô danh dự.” Sau này, một tu sĩ khi đến thăm đan viện đã phải thốt lên: “Nơi đây người ta nhận được nhiều phép lạ và những ơn kỳ diệu. Với những ân huệ đó, dân chúng kể người như một vị thánh và lưu giữ thi hài của người trong một ngôi mộ bên cạnh bàn thờ.”

Đức Giáo hoàng Giê-gô-ri-ô XVI đã công nhận ngày lễ kính và tôn phong người lên bậc chân phước năm 1833.

Lời nguyện

 Lạy Chúa, Chúa đã muốn chân phước Ma-nê cộng tác với em là thánh Đa Minh trong sứ vụ giảng thuyết. Xin cho chúng con theo chân các vị mà sốt sắng kiên trì rao giảng Tin mừng cứu độ cho anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen 

Nt. Maria Chinh Anh

(Trích từ tác phẩm “Đám mây nhân chứng” của các anh em dòng Đa Minh)

Comments are closed.

phone-icon