Thánh Đa Minh Cẩm

0

Ngày 11 tháng 3

THÁNH ĐAMINH CẨM

Linh Mục Dòng Đa Minh, tử đạo (+ 1859)

Tiểu sử :

Cậu Đaminh Cẩm sinh tại Cẩm Chương (Kẻ Rọi) tỉnh Bắc Ninh. Cậu được tiếp nhận vào nhà Đức Chúa Trời ngay từ nhỏ. Học xong thần học tại Chủng Viện, được thụ phong Linh mục và được mọi người nể phục trong thời gian thi hành chức vụ.

Năm 1848, Toà Thánh chia giáo phận Đông Đàng Ngoài thành hai giáo phận Đông (Hải Phòng) và Trung (Bùi Chu). Cha Đaminh Cẩm, quê Bắc Ninh lại được cử phục vụ ở giáo phận Trung có số tín hữu đông gấp ba lần. Tại đây cuộc bách hại đạo gay gắt. Vì lợi ích giáo dân, Cha tìm cách ẩn náu hết nơi này đến nơi khác, nhưng mỗi khi trách nhiệm mục vụ đòi hỏi, Cha sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu dù có nguy cơ bị bắt.

Đầu năm 1859, Cha về Hà Lang ẩn náu, một người phát hiện ra cha và tố cáo quan. Ngày 21/1/1859 Cha bị bắt và giải về Hưng Yên.

Trước mặt quan tổng Đốc, Cha cẩm tuyên xưng ra mình là Linh mục công giáo. Sẵn sàng chịu mọi khổ hình chứ không chịu đạp lên Thánh Giá, cho nên Cha bị giam trong cũi và bị kết án xử trảm. Quân lính dẫn cha tới nơi hành quyết ngày 11/3/1859. Các lý hình chém 3 nhát mà đầu không đứt, nên họ phải cứa đi cứa lại nhiều lần đầu Cha mới lìa khỏi thân. Thi thể Cha được đưa về an táng tại Cẩm Chương là nguyên quán của Cha.

Đức Giáo Hoàng Piô XII phong chân phước cho người ngày 25/4/1951. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn Cha lên bậc hiển thánh ngày 19/6/1988.

(Trích từ tác phẩm “Đám mây nhân chứng” của các anh em Đa Minh”)

 

Comments are closed.