Chữa mắt anh mù Bartimê – Chúa nhật XXX thường niên năm B

0

LỜI CHÚA: Mc 10, 46 – 52

I. CHỦ ĐÍCH BÀI TIN MỪNG: Theo Thánh Marcô thì đây là phép lạ sau cùng Chúa Giêsu thực hiện trước khi bước vào cuộc thương khó. Đã ba lần Chúa Giêsu tiên báo về cuộc khổ nạn (Mc 8,31;9,31;10,34), các môn đệ vẫn còn mơ tưởng danh dự và thành công theo kiểu loài người (Mc 10,37). Bên cạnh đó, Chúa Giêsu đã nhiều lần nói về số phận người môn đệ phải sẵn sàng hy sinh mạng sống (8,35), phải chọn địa vị rốt hết (9,35), phải uống chén đắng, nhận phép rửa và trở nên đầy tớ mọi người (10,38-44), thế nhưng, những điều này cho tới giờ các môn đệ vẫn chưa hiểu họ như những người mù. Không thể thành môn đệ Chúa Giêsu bằng lối suy tư con người. Vì thế, các môn đệ cần phải được Chúa mở mắt, đem ánh sáng cho.

II. TÌM HIỂU BẢN VĂN:

1/ Địa danh Giêricô:

Về mặt lịch sử, đó là một trong những thành phố danh tiếng nhất thế giới. Nhưng đó cũng là thành phố “thấp nhất” thế giới: Nằm trong một miền trũng sâu gọi là Ghor, dưới mặt nước biển khoảng 260 mét gần Biển Chết, nên cảnh vật hoang vắng. Ở đây, loại cây cọ phát triển mạnh, tạo nên một vệt xanh tươi, một ốc đảo. Đó còn là một thành phố cổ xưa nhất thế giới.

Về mặt Kinh thánh, Giêricô là biểu tượng cho “công việc tiến vào miền đất hứa” ngay sau khi vượt qua sông Giođan. Đối với khách hành hương lên Giêrusalem để dự lễ Vượt qua, cũng như đối với những đoàn người từ Galilê đi dọc theo sông Giođan thì đây là chặng đường cuối cùng, vì chỉ cách thủ đô 35 cây số. Thành Giêricô cũng là nơi Chúa Giêsu chịu cám dỗ, nơi Giakêu đón nhận ơn cứu độ.

Chữ Giêricô trong tiếng Do Thái có nghĩa là “thành phố mặt trăng”, chắc chắn để kỷ niệm việc thờ kính xa xưa. Vị thần của ban đêm. Chính vì thế mà Đức Giêsu sẽ làm “dấu lạ” cuối cùng: Người sẽ chiến thắng đêm tối đang giam cầm một người mù đáng thương. Đức Giêsu, ánh sáng của chúng ta! Ánh sáng soi chiếu đêm tối đời ta.

2/ Trình thuật này cho thấy anh mù được biến đổi như thế nào?

a/ Tình trạng sau khi anh được chữa khỏi (c. 52b) khác tình trạng trước khi anh được chữa khỏi (c. 46) ở chỗ nào?

  • Trước: mù – ăn xin – ngồi ở vệ đường
  • Sau: thấy được – theo Ngài – lên đường

Động từ “Thấy được” có nghĩa gì? Là có khả năng vào không gian di chuyển với những người sáng. Mù là bị loại ra khỏi không gian di chuyển. Cho sáng mắt là cho khả năng có thể theo Chúa Giêsu được. Đó chính là sự biến đổi của anh. Điểm chính yếu ở đây không phải là chữa mắt mà là cho anh có khả năng di chuyển: “Hãy đi”.

b/ Cái gì biến đổi anh?

  • Lòng tin của anh. Anh chưa một lần nghe Chúa Giêsu giảng dạy, cũng chưa một lần được phúc chứng kiến các phép lạ Ngài đã làm. Anh chỉ mới được nghe người ta nói về con người của Đức Giêsu, thế mà anh đã tin.Anh tin một cách mãnh liệt, và nhờ niềm tin đó, anh được Chúa phục hồi sự sáng, sự sáng của cặp mắt thể lý, và quan trọng hơn là cặp mắt đức tin trong tâm hồn anh. Từ đây đời anh hoàn toàn đổi mới. 
  • Chúa Giêsu chữa anh như thế nào? Chúa Giêsu là yếu tố biến đổi: Chúa Giêsu đứng lại – truyền cho gọi anh ta đến – cật vấn – hãy đi

Việc Chúa Giêsu đứng lại mang ý nghĩa gì? Ngài chấm dứt việc di chuyển, đồng hóa với anh trong thế không di chuyển, bất động của anh, để làm cho anh ra khỏi tình trạng cố định.

c/ Tiến trình biến đổi:

Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu

Trong ngôn ngữ Kinh thánh, chiếc “áo ngoài” là biểu tượng cho quyền lực của con người (2V 2,14, R 3,9). Vì thế, đụng chạm tới áo ngoài của Đức Giêsu cũng đủ để lành bệnh (Mc 5,28-29). Việc người mù vứt bỏ áo ngoài của mình, tượng trưng cho một thứ ‘đoạn tuyệt với quá khứ’ của anh. Vào thời Maccô, người vừa được rửa tội, sẽ cởi áo ngoài của mình để mặc áo rửa tội.

Theo J. Hervieux,[1] khi anh mù liền vất bỏ áo choàng anh cũng vất bỏ luôn tình trạng bị loại trừ. Cái áo choàng là vật duy nhất mà người nghèo sở hữu. Vất bỏ nó, anh mù đã thực hiện điều mà chàng thanh niên giàu có đã không làm được. Anh mù đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Đi theo cách nào? Anh nhảy lên, đứng phắt dậy. Cú nhảy trong đêm tối là cú nhảy đức tin[1]. Nhảy chồm lên, vất áo choàng có nghĩa là vất đi tình trạng ăn xin, từ bỏ con người cũ để theo làm môn đệ Chúa.

Chúa Giêsu liền nói: “Anh muốn tôi làm gì cho anh” (c. 51a). Câu hỏi xem ra hơi thừa bởi vì nhu cầu của anh ta đã quá rõ ràng, người bệnh thì ước nguyện duy nhất là được khỏi bệnh. Tuy nhiên, ở đây Thánh sử Maccô cho thấy Chúa Giêsu luôn luôn kính trọng tự do của những ai đến gặp Ngài.

Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được” (c. 51b). Khi ngỏ lời với Thầy mình, các môn đệ người Do Thái thường chỉ gọi đơn sơ “Thưa Thầy” (Rabbi). Còn ở đây tiếng Rabbouni có nghĩa là “Thầy của tôi” được anh mù ngỏ với Chúa Giêsu với đầy sự kính trọng và thân ái hơn. Mặc dù chỉ yêu cầu “xin cho tôi được thấy” nhưng xem ra có lẽ anh ta muốn diễn tả một nhu cầu sâu xa hơn. Trình thuật lại gợi cho ta thấy điều này. Lời nói của Chúa Giêsu “anh hãy đi” chứa đựng một chiều kích sâu xa bất ngờ đối với anh mù cũng như đối với cử tọa chung quanh (c. 52a). Anh mù xin cho được thấy, Chúa Giêsu lại truyền “hãy đi”. Việc này cho thấy điều Chúa Giêsu nhắm đến là làm cho anh “đi”, vậy “thấy” là điều kiện để đi theo Chúa Giêsu.

Trạng từ “tức khắc” được lặp đi lặp lại thường xuyên trong Tin Mừng Mc: 1,12.20; 2,12; 5,30v.v… Ở đây anh mù sau khi được khỏi liền bước đi theo Chúa Giêsu. Câu nói anh “theo Ngài lên đường” là công thức rất thường dùng để diễn tả thái độ “người môn đệ” (1, 18; 2, 14).

3/ So sánh anh mù và những nhân vật khác về hai mặt “mù” và “đi theo”

a/ Mù và sáng

  • Anh mù thấy Đức Giêsu Nazareth là Con vua Đavit (cc. 47.48), còn nhiều người sáng mắt như các môn đệ mà không thấy. Các ông không thấy Chúa Giêsu là Đấng Messia chịu đóng đinh nên chưa theo Ngài được.
  • Tuy anh mù mà anh dám công khai tuyên xưng Đức Giêsu là Con vua Đavit, một danh xưng ám chỉ tước hiệu Đấng Messia nghĩa là có thể cứu anh.

b/ Theo Chúa Giêsu

  • Người thanh niên giàu có không theo Ngài được Mc 10, 22.
  • Mc 10, 32: những người khác sợ hãi, còn anh dứt khoát theo Ngài lên đường. Bactimê là người tự nhận mình không có khả năng theo Chúa Giêsu, giống như Phêrô không hiểu lời loan báo thứ nhất về cuộc khổ nạn hay như Giacôbê và Gioan nâng mình lên trên người khác. Nhưng Chúa Giêsu chữa lành và soi sáng các môn đệ của Ngài, để họ trở thành có khả năng theo Ngài.

Suy thêm:

1/ Tôi đang theo Chúa Giêsu nhưng tôi có thực sự thấy Ngài là ai hay không? Nhận ra Ngài, tôi có dám tuyên xưng Ngài như anh mù không?

2/ Được Ngài mở mắt, tôi có dám theo Ngài lên đường như anh mù không?

3/ Tôi có thấy Ngài hiện diện trong anh chị em, trong cộng đoàn tôi hay không?

 …………………………………………………………………

[1] J. Hervieux, L’Evangile de Marc, Centurion, trang 156.

Sr. Anna Hoàng Thị Kim Oanh O.P

Comments are closed.