Mến Chúa trên hết – Chúa nhật XXVIII thường niên năm B

0

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

MẾN CHÚA TRÊN HẾT

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt 

Comments are closed.