“Thưa Thầy xin cho Tôi nhìn thấy được” – Chúa nhật XXX thường niên năm B

0

Chúa nhật  XXX thường niên – năm B

 “Thưa Thầy xin cho Tôi nhìn thấy được”

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Comments are closed.