Video: Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo 2015 tại Giáo Xứ Hà Nội

0
LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
Giáo Phận Xuân Lộc
Giáo Xứ Hà Nội 18/10/2015
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

  • 6g00 – 7g00: Chào đón anh chị em dự tòng và quý khách. Ổn định chỗ ngồi.
  • 7g00 – 7g30: Văn nghệ khởi động &Tập hát cộng đoàn
  • 7g30 – 8g15: Thánh ca & Diễn Nguyện 
  • 8g30 – 8g45: Tập nghi thức 
  • 8g45 – 9g15: Bài chia sẻ với anh chị em lương dân của Đức Ông Vinh sơn
  • 9g15 – 9g30: Giải lao, chuẩn bị thánh lễ 
  • 9g30 – 11g30: Thánh Lễ.

Nguồn: http://giaophanxuanloc.net/

Comments are closed.