Video: Đại hội Liên Tu sĩ toàn quốc – Năm Đời sống Thánh hiến: Chủ đề “Thánh hiến & Sứ vụ”

0

Đại hội Liên Tu sĩ toàn quốc – Năm Đời sống Thánh hiến

Chủ đề “THÁNH HIẾN VÀ SỨ VỤ”

Phần 1: Đón tiếp và chia sẻ đề tài 

Phần 2: Thánh lễ 

Phần 3: Đêm dạ hội cầu nguyện cho đời Thánh hiến 

Nguồn: tgpsaigon.net

Comments are closed.

phone-icon