Video: Thánh lễ Bế Mạc Năm Thánh Kim Khánh Giáo phận Xuân Lộc

0

THÁNH LỄ BẾ MẠC

NĂM THÁNH KIM KHÁNH GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Nguồn: giaophanxuanloc.net

Comments are closed.