Ấn-độ: Thánh Lễ Tôn Phong Hiển Thánh cho Mẹ Tê-rê-sa có thể diễn ra tại Calcutta

0

Ấn-độ: Thánh Lễ Tôn Phong Hiển Thánh cho Mẹ Tê-rê-sa có thể diễn ra tại Calcutta

100Hội Đồng Giám Mục Ấn-độ đã xin Đức Thánh Cha để Thánh Lễ Tôn Phong Hiển Thánh cho Mẹ Tê-rê-sa Calcutta được tổ chức tại thành phố có nhiều triệu dân thuộc khu vực phía Bắc Ấn-độ. Thời báo India đã cho biết như thế. Các Đức Giám Mục Ấn-độ đã viết một bức thư thỉnh cầu Đức Thánh Cha ngay sau khi Ngài khai thông con đường dẫn tới việc Tôn Phong Hiển Thánh cho người phụ nữ đoạt giả Nobel Hòa Bình. Việc khai thông này được Đức Thánh Cha thực hiện vào ngày 17 tháng 12 vừa qua.

Trong bức thư của mình, các Đức Giám Mục Ấn-độ đã xin Đức Thánh Cha Phan-xi-cô công du tới Calcutta vào năm tới, và xin Ngài chủ sự Thánh Lễ Tôn Phong Hiển Thánh tại đó.

Mẹ Tê-rê-sa xuất thân từ Albanie, đã hoạt động tại Calcutta suốt nhiều thập niên. Mẹ chính là Nữ Sáng Lập Viên của Dòng Thừa Sai Bác Ái.

Cứ sự thường thì Đức Thánh Cha sẽ chịu thua trước nguyện vọng muốn có được một cuộc Tôn Phong Hiển Thánh đầu tiên trên đất Ấn-độ. Hồi tháng Giêng năm 2015, trong cuộc viếng thăm Sri Lanka, Đức Thánh Cha đã ghi danh nhà Truyền Giáo Joseph Vaz vào sổ bộ các Thánh. Và trong tháng 09 vừa qua, trong cuộc viếng thăm Hoa Kỳ, Ngài cũng thực hiện một điều tương tự với Cha Junipero Serra.

Theo ansa 26.12.2015 sk

Chuyển ngữ: Anna Thanh Hòa

Comments are closed.