Diễn nguyện và Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh 2015 – Tại Nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc

0

DIỄN NGUYỆN và THÁNH LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 2015

Tại Nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc

Nguồn: giaophanxuanloc.net

Comments are closed.