Trên ba triệu người đã tham dự các buổi hội kiến với Đức Thánh Cha

0

Trên ba triệu người đã tham dự các buổi hội kiến với Đức Thánh Cha

2b

Trong suốt năm 2015 vừa qua, khoảng 3,2 triệu tín hữu và khách mời đã hiện diện trong các buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, gồm các buổi tiếp kiến chung, các buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, và các buổi Phụng Vụ. Vị quản gia của Phủ Giáo Hoàng đã công bố như thế vào sáng thứ Tư hôm nay.

Con số nêu trên chỉ là những ước lượng. Số những người tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong các chuyến công du nước ngoài hay trong các chuyến công du của Ngài tại Ý, không được tính vào con số nêu trên.

Theo những gì được công bố, các buổi đọc Kinh Truyền Tin chung trong tháng Tư vừa rồi là có nhiều người tham dự nhất, ước tính có khoảng 250.000 người đã hiện diện tại quảng trường Thánh Phê-rô trong các buổi đó.

Trong các tháng thuộc mùa Chay, mùa Phục Sinh, mùa Vọng và Giáng Sinh, chỉ có khoảng 100.000 tín hữu tham dự các buổi cử hành Phụng Vụ với Đức Thánh Cha thôi.

Theo ghi nhận của Tòa Thánh Vatican, vào năm 2014, có tất cả 5,9 triệu người đã hiện diện trong các buổi tiếp kiến chung, các buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung và các buổi Phụng Vụ với Đức Thánh Cha. Vào năm 2013, con số những người tham dự các buổi kể trên là 6,6 triệu người. Nhưng trong năm 2012, tức dưới thời Đức Bê-nê-đíc-tô XVI, con số những người kể trên chỉ là 2,3 triệu. Trong suốt triều đại của Đức Gio-an Phao-lô II (1978-2005), con số người tham dự các buổi tiếp kiến, đọc Kinh Truyền Tin chung và Phụng Vụ với Đức Thánh Cha còn ít hơn nhiều, có lẽ cũng tại vì ngành du lịch bằng máy bay giá rẻ hồi ấy chưa phát triển.

Theo de.rv 30.12.2015 mg

Chuyển ngữ: Joseph Trần

Comments are closed.