Trường MG Hoa Anh Đào và MG Hướng Dương – Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2015

0
TĨNH TÂM MÙA VỌNG NĂM 2015
Để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ “Chúa Giáng Sinh”. Vào chiều ngày 9/12/2015, trường Mẫu Giáo Hoa Anh Đào tổ chức buổi Tĩnh Tâm dành cho cán bộ Giáo Viên – Công Nhân Viên. Đặc biệt năm nay trường chúng em rất hân hạnh vì có sự tham dự của Quý Dì, quý chị em và Giáo Viên – Công Nhân Viên của trường Mẫu Giáo Hướng Dương (Bình Phước).
Dịp tĩnh tâm này Nhà trường được Cha Giuse Võ Viết Cường thuộc Dòng Đaminh đến chia sẻ qua hai nội dung chính: Sống tâm tình Mùa Vọng và nhìn vào thực trang giáo dục ở Việt Nam ngày hôm nay.
Qua bài chia sẻ, Cha giúp mỗi người nhận ra tình thương của Thiên Chúa qua biến cố truyền tin của Đức Maria. Thiên Chúa không bao giờ quên con người mà Ngài đã chấp nhận thân phận làm người để cùng sống và cảm thông với thân phận của con người. Qua đó, chúng ta có thể đáp lại tình yêu của Thiên Chúa bằng việc chu toàn tốt trách nhiệm và bổn phận của chúng ta, trong môi trường giáo dục các em hôm nay và ngày mai.
Buổi tĩnh tâm kết thúc bằng giờ chầu Thánh Thể.
Ban truyền thông

Comments are closed.