Đức Thánh Cha phong chức 11 tân Linh Mục

0

Đức Thánh Cha phong chức 11 tân Linh Mục

53

Vào sáng Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh ngày 17 tháng 04 vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã phong chức Linh mục cho 11 Phó Tế, trong đó có 9 Phó Tế thuộc 9 Giáo phận, và 2 Phó Tế thuộc hai Dòng Tu. Thánh Lễ Phong Chức này diễn ra tại Đền Thờ Thánh Phê-rô nhân Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu.

Trong phần nhắn nhủ dành cho các tiến chức, Đức Thánh Cha đã sử dụng bài giảng mẫu được sọan sẵn trong sách Lễ Nghi Rô-ma. Tuy nhiên Đức Thánh Cha cũng thêm vào bài giảng mẫu này một vài chi tiết, chẳng hạn như khi Ngài nói:

“Anh em hãy tiếp tục chuyển giao Lời Chúa cho tất cả mọi người, đó là Lời mà chính anh em đã lãnh nhận với niềm vui. Anh em hãy nhớ tới lịch sử đời mình để biết rằng, Lời Chúa đã tiếp tục được chuyển giao cho anh em như thế nào qua những người mẹ, qua những bà nội hay bà ngoại, qua các Giáo lý viên và qua toàn thể Giáo hội. Hãy siêng năng đọc và chiêm ngưỡng Lời Chúa để anh em tin vào điều mà anh em đã đọc, dậy điều mà anh em đã nhận ra trong Đức Tin, và sống điều mà anh em vẫn dậy người khác sống.”

Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn khẩn khoản kêu mời các tân Linh Mục hãy trở nên nhân hậu. Các Ngài đã được tuyển chọn để phục vụ con người và hiện diện ở đó cho họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tân chức rằng, họ phải luôn luôn mang Thánh Giá của Chúa Ki-tô trong mình.

“Nếu không có Thánh Giá thì anh em sẽ không bao giờ tìm thấy Chúa Giê-su, và một cây Thánh Giá mà không có Chúa Giê-su thì sẽ trở nên vô nghĩa.”

Sau đó, trong buổi đọc kinh Regina Coeli tại quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha cũng đã đề cập tới Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu, và Ngài kêu gọi những bạn trẻ nam nữ hãy suy nghĩ xem liệu họ có được kêu gọi để thánh hiến cuộc sống của họ cho Thiên Chúa trong bậc Linh Mục hay trong đời sống Dòng hay không?

Các Phó Tế được chịu chức Linh Mục tại Đền Thờ Thánh Phê-rô hôm nay đã chuẩn bị cho chức Linh Mục trong suốt nhiều năm dài tại các chủng viện khác nhau của Giáo phận Rô-ma hay tại các cơ sở đào tạo của các Dòng Tu.

Đức Hồng Y Agostino Vallini, phụ tá của Giáo phận Rô-ma, các Giám Mục phụ tá khác, các vị Giám Đốc của các Chủng Viện, và nhiều Linh mục khác đã cùng đồng tế với Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ hôm nay.

Theo kna 17.04.2016 mc

Lm Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.