Hội nghị tính là con đường của Giáo hội – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 28.04.2016

0

Hội nghị tính là con đường của Giáo hội 

Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 28.04.2016

20

Thần Khí Thiên Chúa cuộn bay tất cả mọi sự lộn xộn, và gây ra những điều ngỡ ngàng trong Giáo hội: trong khi luôn luôn có những đối kháng trong nội bộ Giáo hội, cả hôm qua cũng như hôm nay. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta vượt qua những rào cản, và tiến về phía trước trên con đường của Chúa Giê-su – Đức Thánh Cha quả quyết.

Ngài đã liên hệ tới những diễn tiến của Công Đồng Giê-ru-sa-lem do chính các Tông Đồ điều hành. Công Đồng này đã được tường thuật lại trong Bài Đọc I của ngày thứ Năm này. Tuy nhiên, “những nhân vật chính đích thực của Giáo hội” lại không phải là các Tông Đồ – những người bàn thảo và tranh luận với nhau -, nhưng là Chúa Thánh Thần – Ngài “thực hiện tất cả, Ngài mang Giáo hội tiến về phía trước”, ngay cả khi “một cơn bách hại bùng phát”, hay ngay cả khi “xuất hiện sự chống đối và sự thiển cận nơi những Luật Sĩ”.

“Chúa Thánh Thần lái các tâm hồn đi theo một con đường mới: Đó là những điều gây ngạc nhiên của Chúa Thánh Thần. Vì thế các Tông Đồ đã thấy mình trong các tình huống mà các Ngài đã không bao giờ trù tính trước. Và người ta sẽ cư xử với các tình huống rất mới ấy như thế nào? Đó chính là lý do cho thấy tại sao Bài Đọc I hôm nay lại bắt đầu với những lời như thế: Trong những ngày ấy, khi một cuộc tranh cãi dữ dội phát sinh… một cuộc tranh cãi gây phẫn nộ. Các Ngài đã có sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nhưng Chúa Thánh Thần đã đẩy các Ngài tới với những điều mới mẻ nào đó, tới với những điều mà cho tới nay người ta vẫn chưa bao giờ thực hành. Chưa hề! Các Ngài đã chưa thể hình dung ra điều đó dù chỉ một lần. Chẳng hạn như việc những người dân ngoại cũng có thể nhận lãnh Thánh Thần!”

Vì thế các Tông Đồ đã cảm thấy băn khoăn “giống như đang cầm củ khoai nóng trên tay, và không biết mình nên làm cái gì” – Đức Thánh Cha giải thích. Do đó, Công Đồng đầu tiên đã được triệu tập. “Và cuối cùng, các Ngài đã hiệp nhất với nhau. Nhưng trước đó, một cái gì đó tốt đẹp đã xảy ra. Toàn thể hội nghị thinh lặng, mọi người lắng nghe ông Barnaba và ông Phao-lô thuật lại những điềm thiêng dấu lạ mà Thiên Chúa đã thực hiện giữa dân ngoại thông qua các công… Mọi người lắng nghe! Không hề sợ hãi trước việc lắng nghe. Nếu một ai đó sợ hãi trước việc lắng nghe thì có nghĩa là người ấy không mang Chúa Thánh Thần trong con tim của mình. Lắng nghe xem bạn nghĩ gì và tại sao lại vậy? Lắng nghe với sự khiêm nhượng. Và sau khi các Ngài đã lắng nghe, các Ngài đã quyết định cử một số Tông Đồ đến với các Ki-tô hữu mà họ đến từ giới dân ngoại, để trấn an họ và nói với họ rằng: Đừng lo lắng, điều đó có tất cả tính đúng đắn của nó.”

Đức Thánh Cha đã làm cho mọi người lưu ý rằng, các Tông Đồ đã đưa ra quyết định của mình với những lời sau: Chúa Thánh Thần và chúng tôi cùng quyết định… Đó chính là con đường của Giáo hội “khi chứng kiến những điều mới mẻ”: tranh luận, lắng nghe, bàn thảo, cầu nguyện và rồi “một quyết định cuối cùng”.

“Đó là con đường của Giáo hội cho tới ngày nay. Và khi Chúa Thánh Thần gây ngạc nhiên cho chúng ta bằng một cái gì đó mà nó có vẻ như rất mới hay chưa bao giờ được thực hiện, thì rồi chúng ta hãy nhớ tới Công Đồng Vatican II – nơi những chống đối mà Công Đồng bị đẩy tới… Rất nhiều những chống đối: Nhưng không…! Ngay cả trong thời đại hôm nay cũng đang có rất nhiều những chống đối mà chúng phát sinh trong hình thức này hay hình thức khác. Và Chúa Thánh Thần vẫn đang tiến về phía trước. Đó là con đường của Giáo hội: cái đó được gọi là Hội Nghị Tính, sự hiệp thông của Giáo hội được diễn tả trong đó. Và ai gây nên sự hiệp thông? – Thưa, đó là Chúa Thánh Thần… Vậy thì chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta điều gì? Thưa, chúng ta hãy xin cho được ơn ngoan ngùy đối với Chúa Thánh Thần. Và vì thế, không sợ hãi khi chúng ta thấy: đó là Chúa Thánh Thần, Đấng đang kêu mời chúng ta.”

Theo de.rv 28.06.2o16 sk

Lm. Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ 

Comments are closed.