Tòa Thánh Vatican: Ủy Ban Hồng Y C9 thảo luận tiếp về việc cải tổ Giáo Triều

0

Tòa Thánh Vatican: Ủy Ban Hồng Y C9

thảo luận tiếp về việc cải tổ Giáo Triều

29

Vào hôm thứ Hai vừa qua, Ủy Ban Hồng Y, quen gọi là Ủy Ban C9, đã họp nhau lại tại Vatican để bắt đầu một vòng thảo luận mới về công cuộc cải tổ Giáo Triều. Phiên họp này sẽ kéo dài cho tới thứ Tư ngày 13 tháng 04 tới đây. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng sẽ tham dự phiên họp này trong hai ngày đầu, vì ngày thứ Tư Ngài sẽ phải chủ sự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô. Ủy Ban C9 được nói tới ở đây tức là Ủy Ban gồm 9 Đức Hồng Y, có nhiệm vụ tư vấn cho Đức Thánh Cha trong công cuộc cải tổ Giáo Triều.

Trong phiên họp gần đây nhất diễn ra vào đầu tháng 02, các Ngài đã thảo luận về Thánh Bộ Phượng Tự, về Ban Thư Ký Quốc Gia Vatican, và về những vấn đề liên quan tới hội nghị tính của Giáo hội. Trong cuộc họp đó, một sự phân quyền mạnh mẽ trong Giáo hội cũng đã được bàn tới. Theo mong muốn của Đức Thánh Cha, các Giáo phận đơn lẻ và các Hội Đồng Giám Mục nên lãnh nhận nhiều quyền hành hơn nữa.

Một bản công bố chính thức đang được mong đợi sau khi kết thúc vòng thảo luận thứ 14 với ba ngày họp của Ủy Ban C9. Những tư vấn về việc cải tổ Giáo Triều đang được nhắm tới nhiều năm chứ không phải chỉ trong một thời gian ngắn. Vì thế, vẫn chưa thể biết được khi nào thì những cuộc họp của Ủy Ban C9 sẽ kết thúc.

Theo de.rv/kna 11.04.2016 gs

Chuyển ngữ: Minh Tâm

Comments are closed.