[TRỰC TUYẾN] Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục 2016 tại Nhà thờ Chánh Tòa Xuân Lộc

0

[TRỰC TUYẾN] Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục 2016
tại Nhà thờ Chánh Tòa Xuân Lộc

Vào lúc 8g30 ngày 28/5/2016 tại Nhà thờ Chánh Tòa Xuân Lộc
Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo sẽ truyền chức Linh Mục cho 16 thầy Phó tế:

1. Giuse Lương Quốc Dũng
2. Giuse Nguyễn Trọng Hải
3. Vicentê Trần Huy Hoàng
4. Vicentê Nguyễn Bùi Minh Huy
5. Antôn Lê Tiến Lĩnh
6. Emmanuel Nguyễn Công Luận
7. Marcô Nguyễn Trung Lưu
8. Giuse Tống Hữu Phú
9. Gioan B. Nguyễn Hồng Phúc
10. Giuse Đặng Quốc Thịnh
11. Giuse Nguyễn Cao Trí
12. Giuse Nguyễn Anh Tuấn
13. Giuse Nguyễn Thanh Tùng
14. Đaminh Trịnh Đình Vũ
15. M. Eymardo Lê Thái Hoàng, Ocist
16. Stephano Vinh Mai Trọng Tâm, FSF

Nguồn: giaophanxuanloc.net

Comments are closed.