“Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người” – suy niệm CN XVIII TN, năm C

0

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM C

114

Lời Chúa: Cl 3:1-5, 9-11

“Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người” (Cl 3,11)

Quan niệm Đức Kitô đang “ở trong tất cả” là một nét đặc trưng chính trong linh đạo Dòng Tên. Đấng sáng lập Dòng Tên, thánh Ignatius Loyola, đã muốn người ta tìm kiếm Thiên Chúa nơi mọi người, mọi nơi chốn và trong mọi tình huống. Vì thế, thánh nhân đã phổ biến một loạt những bài linh thao để giúp người ta thích ứng hơn với những hoạt động của Thiên Chúa nơi trần gian để họ có thể cộng tác với Ngài cách trọn vẹn hơn và có thể xây dựng vương quốc của Ngài.

Tập bài linh thao của Thánh Ignatius là Sự Xét Mình Hằng Ngày, nó được ngài diễn tả như một sự xét duyệt lại ngày sống trong cầu nguyện. Thiên Chúa đã hiện diện trong những tình huống xấu và tốt như thế nào? Ignatio đã biết điều đó khi mời gọi chúng ta hãy học nhìn thấy Thiên Chúa “trong tất cả mọi sự”, và khi càng tin tưởng hơn vào tình yêu của Ngài và càng sẵn sàng phục vụ Chúa và dân của Ngài thì chúng ta sẽ càng lớn lên nhiều hơn.

Việc Xét Mình Hằng Ngày có năm bước:

  1. Nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa trong những trải nghiệm của bạn. Hãy cố gắng nhìn xem Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn bạn ngày hôm nay như thế nào.
  2. Hồi tâm lại ngày sống của bạn với lòng biết ơn. Hãy tạ ơn vì bạn đã trải qua ngày sống của bạn.
  3. Hãy chú ý đến những cảm xúc của bạn. Khi nào và tại sao bạn đã ghen ghét, phê phán, làm tổn thương, hoặc vui sướng hay bị kích động?
  4. Hãy chọn một điểm nào đó trong ngày sống của bạn và cầu nguyện bằng biến cố ấy. Hãy giữ lấy một hoặc hai cảm giác mạnh mà bạn đã có được trong ngày và hãy cầu nguyện về cảm giác ấy. Chúng đã lôi kéo bạn đến với Chúa gần hơn hoặc chúng đã làm cho bạn cảm thấy trắc ẩn, quảng đại hay yêu thương? Hoặc chúng đã làm cho bạn cảm thấy ích kỷ, băn khoăn hay sợ hãi? Chúng đã làm tổn thương hay đã xây dựng nên những mối tương quan của bạn?
  5. Hãy hướng nhìn về ngày mai. Hãy xin Chúa ban cho bạn ân sủng và phúc lành của Ngài để đương đầu với những thách đố của ngày hôm sau.

Việc Xét Mình Hằng Ngày không chỉ là một sự giải trí đạo đức. Mục đích của nó là lôi kéo chúng ta đến gần với Thiên Chúa và làm cho chúng ta dấn thân hết sức trong thế giới này. Vì thế, bạn hãy thử làm điều đó. Hãy nhận lấy lời khuyên của Ignatio, và hãy nói với Chúa hôm nay như một người bạn đang chăm sóc chu đáo cho chính ích lợi của bạn.

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tất cả và ở trong tất cả. Xin hãy mở mắt con để ngày hôm nay con có thể nhìn thấy Chúa trong tất cả mọi sự”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.