Video: Kinh Lạy Cha – Chúa Nhật XVII Quanh Năm C

0

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
KINH LẠY CHA

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Comments are closed.

phone-icon