Suy niệm với Mẹ, ngày 28.7.2016

0

Thứ Năm, ngày 28.7.2016 – Tuần XVII TN
Mt 13, 47-53

“Cá tốt thì cho vào giỏ, cá xấu thì vứt ra ngoài” (Mt 13,48).

Như Mẹ: Đời sống hiện tại sẽ quyết định số phận của ta trong Nước Trời mai sau. Thiên Chúa luôn ban mọi ơn để cho con người tự do chọn lựa cuộc sống của mình hầu đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Một quy luật mà con người thường áp dụng trong cuộc sống: tốt thì lấy, xấu thì bỏ. Đến ngày chung thẩm thì cũng vậy, ai tốt thì được chọn, còn ai tội lỗi thì bị loại.

Với Mẹ: Xin cho các tín hữu của Chúa sống tinh thần Tin Mừng một cách sát sao hơn. Xin Chúa giúp con biết sử dụng đời sống này để đạt tới Nước Chúa qua đời sống làm con cái Ngài, luôn bám víu vào lòng thương xót Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin giúp con biết thức tỉnh, và xin Mẹ hãy dìu dắt con trong đời sống hiện tại này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.