Thương cho kẻ đói ăn, thương cho kẻ khát uống, thương cho kẻ rách rưới ăn mặc

0

Thương cho kẻ đói ăn
Thương cho kẻ khát uống
Thương cho kẻ rách rưới ăn mặcNguồn: dongten.net

Comments are closed.

phone-icon