Một nhân vật quan trọng hơn… – suy niệm CN XXII TN, năm C

0

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN, NĂM C

25

Lời Chúa: Lc 14, 1.7-14

Một nhân vật quan trọng hơn … (A more distinguished guest . . .) (Luke 14:8)

 Vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, nhà khoa học/thiên văn học Claudius Ptolemy đã trình bày một mô hình về hệ thống mặt trời cho răng Trái đất là trung tâm của vũ trụ. Khoảng 1400 năm sau, một nhà thiên văn học khác, ông Nicolaus Copernicus đảo lộn mô hình của Ptolemy và cho rằng Trái đất xoay xung quanh mặt trời và không có cách nào khác.

Như Copernicus đã đảo ngược giáo huấn của Ptolemy, Chúa Giêsu cũng đảo ngược tính kiêu ngạo của chúng ta. Mỗi ngày Chúa đều hỏi chúng ta: “Ai là trung tâm của cuộc đời con? Con đang sống dưới lề luật của ta hay của chính con?”

Sử dụng hệ thống Ptolemaic (coi trái đất là trung tâm) như một mô hình, chúng ta có thể nói rằng “Tôi chọn tôi là trung tâm của vũ trụ/cuộc đời tôi”. Sống dưới mô hình đó làm cho chúng ta tự cho mình là trung tâm, ngay cả nếu chúng ta có vẻ tốt và ngay thẳng. Nó có thể làm cho chúng ta lờ đi những sự yếu đuối của chúng ta, rồi đặt tất cả sự tin tưởng vào sự tốt lành của chúng ta, và không phục tùng những luật lệ của Chúa Giêsu.

Sử dụng mô hình Copernican, chúng ta có thể nói “Chúa Giê su là trung tâm của cuộc đời tôi”. Chúng ta đặt Ngài ở trung tâm khi chúng ta nhận ra rằng mặc dù Ngài hoàn hảo như Con Thiên Chúa, Ngài đã trở nên một con người và đã chết để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Chúng ta đặt Ngài ở trung tâm khi chúng ta nhận ra rằng, không những Ngài đã yêu chúng ta cho đến chết, nhưng còn đã sống lại và bây giờ Ngài đang là Chúa của trời đất (Fil 2,6-11).

Dĩ nhiên, cần khiêm tốn thưa rằng “Lạy Chúa Giêsu, con muốn Chúa là trung tâm của cuộc sống con”. Những lời này đối nghịch với bản chất sa ngã của chúng ta. Chúng ta càng bắt đầu mỗi ngày bằng việc cầu nguyện những lời này, chúng ta sẽ càng tìm thấy chính mình được đổ tràn đầy một sự bình an không thể tin được. Chúng ta cũng sẽ tìm thấy một sự xác tín đầy ân sủng để đặt cuộc sống của chúng ta – mọi suy nghĩ và mọi hành động – dưới luật lệ của Chúa Giêsu để chúng ta có thể làm vinh danh Người.

Chúa Giêsu là Người đặc biệt nhất đã từng cư ngụ trong trái tim chúng ta. Chúng ta hãy đối xử với Ngài như Vị khách của hoàng gia là chính Ngài.

 “Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Chúa và Thiên Chúa của con. Xin hãy đến và cư ngụ trong con

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.