Thơ: Tháng 10

0

51

Tháng Mười là Tháng Mai Côi
Ai cũng biết rồi, chẳng nói cũng thông
Tháng Mười thắm sắc Hoa Hồng
Bốn mùa mầu nhiệm: Vui – Thương – Sáng – Mừng
Tháng Mười sắc đẹp vô cùng
Rôm rả Kính Mừng Thánh Mẫu Đồng Trinh
Sắc màu thánh đức lung linh
Tháng Mười thơm ngát hương tình tin yêu
Hồng Ân Thiên Chúa dạt dào
Thiên Tình Mẫu Tử ngọt ngào ngày đêm

TRẦM THIÊN THU
Tháng Mai Côi – 2016

Comments are closed.