Thơ: Tháng Mân Côi

0

47

Ngày 01 tháng 10 tháng Mân Côi
Đoàn con của Mẹ khắp muôn nơi
Họp nhau lần chuỗi dâng kính Mẹ
Người Mẹ con yêu nhất trên đời.

Mẹ thấy Việt Nam chúng con đây
Lầm than vất vả chốn lưu đầy
Xin Mẹ đoái nhìn và nâng đỡ
Giải thoát chúng con khỏi cảnh này.

Chung quanh thế giới vẫn đạn bom
Nhìn cảnh thê lương chết, sống, còn
Giết chóc tang thương bao người thế
Mẹ ơi! Xin Mẹ cứu chúng con.

Nay tháng Mân Côi đã về đây
Lời Mẹ khuyên nhủ biết bao ngày
Con sẽ làm theo lời Mẹ dạy
Siêng năng lần chuỗi Mẹ thương ngay.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.

phone-icon