Video: Phút Hồi Tâm – Nữ tu Maria Hồng Quế làm nhiều cặp rơi Nước Mắt

0

VIDEO: PHÚT HỒI TÂM
Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế
Thực hiện Tại Giáo xứ Phú Bình, Giáo hạt Phú Thọ,
Tổng Giáo phận Sài Gòn, lúc 19 giờ ngày 14/09/2016

Comments are closed.